Наука и техника Казахстана
search Найти
Study of damage to VAE cross crossings
Аннотация
The paper considers issues related to the reliability of railway switches. In particular, the quality of the steel used in the switch elements is investigated. The Latvian Railway operates more than 1,500 level crossings of profile 60 E1. According to the regulatory documentation of the Railway Administration, the planned repair of the transition to the main roads will be carried out with a transverse tonnage of > 450 milli.km disgusting. But on average, after the total passage of 115 million tons, there are blurring of borders and cracks at the crossings. After melting, the crucifix should, on average, pass a total load of no more than 10 million tons. The core of these transitions is polymetallic, consisting of two-component steel. The crucifix is made of 350 HT grade tracked steel with a carbon content of 0.72-0.77%. The surface with a thickness of about 20 mm is made of Hadfield steel.
Автор
Pavels Gavrilovs
Viktors Ivanovs
Dmitrijs Gorbacovs
DOI
https://doi.org/10.48081/NJAY4790
Ключевые слова
steel, Gadfild steel, electrodes, current, transverse, wear, crouts, sparning threshold, defrosting of detachment, the carbon equivalent.
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Pavels Gavrilovs, Viktors Ivanovs, Dmitrijs Gorbacovs Study of damage to VAE cross crossings // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - Р. 142 - 154. https://doi.org/10.48081/NJAY4790
ENSURING THE SAFETY OF VEHICLES
Аннотация
Some choose to devote all their lives to serving the master.It is a magnificent church.Your organization, effectiveness, and sheer goodness are respected by all who sincerely seek understanding. These actions are the only territory available to drivers a move can be safely driven. The parameters of a car operation,which safely features traffic, were determined. The value of consular performance parameters is defined to different levels of Traffic Safety. In order to the proposed quality parameters of operation of the vehicle can be used to control the security mode of the traffic by the truck drivers and traffic police,the computer must be used to calculate separately the case study that it is possible to the exit of the three indicators of the quality of the driving,which is called the safety of driving mode:high-speed is the average speed ratio of the average maximum exposure to the vehicle of the average amount of acceleration are known,which is called the index of the quality of the driving, from the moment of the start of the journey.
Автор
Zh. T. Nusupbek
N. B. Zharkenov
A. N. Kongkybayeva
D. N. Sarsenbayev
A. R. Mukasheva
DOI
https://doi.org/10.48081/UQZS8247
Ключевые слова
Safety system
traffic accident
maneuver process
traffic flow
safe mode
safe driving limits
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Zh. T. Nusupbek, N. B. Zharkenov, A. N. Kongkybayeva, D. N. Sarsenbayev, A. R. Mukasheva ENSURING THE SAFETY OF VEHICLES // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - Р. 178-186. https://doi.org/10.48081/UQZS8247
Күкірт қышқылы өндірісіндегі техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру
Аннотация
Қазақстанда шикізаттарды өндіру көлемі жыл өткен сайын қарқынды өсуде. Химико-технология саласының техникалық жүйелерін пайдаланудың сенімділік деңгейі өндірістің тиімділігін арттыру, өндірістік шығындарды азайтумен тікелей байланысты, мысалға энергетикалық ресурстарға және жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына және тағы да басқа жұмыстар. Ал бұл жұмыстар өнеркәсіп қондырғыларының техникалық жағдайына, яғни қондырғылар сенімділігі мен техникалық диагностика әдістемелерін арттыруға байланысты іс шараларды дұрыс жүргізуге байланысты болады. Мұндай жағдайда химико-технология саласында қолданылатын әдістемелер мен техникалық жабдықтарды жетілдіруге арналған ғылыми жұмыстарды дайындау мәселелері туындайды. Өндірістік обьектілердің сенімділігі мен қауіпсіздігін арттырудағы ғылымның ролі ерекше, сондықтан химико-технологиялық жүйелердегі апаттардың алдын алу өзекті мәселе болып табылады. Техникалық жүйелердің сенімділігін анықтау үшін бастапқы өлшемдердің физикалық мәнін – шығын, қысым, температура, электрлік өлшемдерді білу қажет. Химико-технологиялық қондырғылары жұмыстарының сенімділігін анықтаудың өзіне тән бірнеше қасиеттері бар. Үлкен кеңістікте орналасқан жұмыс орындары, ауыр табиғи жағдайлар, шарттары өзгеріп тұратын технологиялар, тұрақты жұмыс жасайтын қондырғыларды істен шығарады. Сол себепті сенімділік параметрлерін жорамалдау кезінде істен шығуды модельдеу үлкен роль атқарады.
Автор
Таңжарықов Панабек Әбсатұлы
Амангелдиева Гүлмадина Болатовна
Тлеуберген Айбек Жәнібекұлы
БАЙКОЖИН НАЯТОЛЛА АБДУЛЛАҰЛЫ
DOI
https://doi.org/10.48081/OYVG5314
Ключевые слова
күкірт қышқылы
айдау сораптары
химико-технологиялық агрегаттар
сенімділік
күкірт қышқылы өндірісі
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Таңжарықов Панабек Әбсатұлы, Амангелдиева Гүлмадина Болатовна, Тлеуберген Айбек Жәнібекұлы, БАЙКОЖИН НАЯТОЛЛА АБДУЛЛАҰЛЫ Күкірт қышқылы өндірісіндегі техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 196 - 207. https://doi.org/10.48081/OYVG5314
Ешкі сүтінен алынған ақуызды өнімнің сақтау қабілетілігін зерттеу
Аннотация
Бұл мақалада сақтау процесінде дайын өнімдегі шикізаттың тағамдық және биологиялық құндылығын барынша сақтауды қамтамасыз ететін, отандық тұқымды ешкілердің сүтін өңдеудің әртүрлі әдістерінің оның қасиеттеріне әсерін анықтау бойынша жүргізілген ғылыми – зерттеу жұмыстарының нәтижелері жарияланған. Павлодар аймағында ешкілердің негізгі саны Таулы Алтай пуховая, зааненская сияқты тұқымдармен ұсынылған, жергілікті байырғы тұқымды ешкілер көп. Алайда ешкі сүтінің технологиялық ерекшеліктерін, шикізаттың, технологиялық параметрлердің, аппаратуралық ресімдеудің дайын өнімнің сапасына әсерін ашатын зерттеулер шектеулі сипатқа ие және оның негізінде өнімдердің тиімді өндірісін құруға мүмкіндік бермеді. Ақуыз өнімдерінің, жануарлардан алынатын басқа да тамақ өнімдері сияқты, өндірушіден сатып алушыға дейінгі тізбекте сақталу қабілеттілігі көптеген қатерлермен, бірінші кезекте микробиологиялық қатерлермен байланысты. Белгілі бір көрсеткіштері бар өнім ретінде ақуыз өнімін қалыптастыру күрделі биохимиялық үрдістерде шағынағзалардың қатысуымен жүзеге асырылады. Сүт қышқылды микрофлора сүттің компоненттерін өнімнің органолептикалық көрсеткіштерін, оның қоректік және биологиялық құндылығын тудыратын қосылыстарға түрлендіреді, адам денсаулығына қауіпті микроорганизмдердің дамуы үшін қолайлы жағдай жасайды. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, сақтау процесінде органолептикалық, физика-химиялық және микробиологиялық сапа көрсеткіштерінің өзгеру динамикасын талдау арқылы ақуыз өнімінің жарамдылық мерзімі анықталды.
Автор
Искакова Б. Б.
DOI
https://doi.org/10.48081/GCAY2266
Ключевые слова
ешкі сүті, термиялық өңдеу режимдері, ашытқы дақылдары, коагуляция, синерезис, ақуыз өнімі, пісетін және сақталатын жағдайлар, сақтау қабілеті
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Искакова Б. Б. Ешкі сүтінен алынған ақуызды өнімнің сақтау қабілетілігін зерттеу // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 99-107. https://doi.org/10.48081/GCAY2266
Technologies for producing cottage cheese with probiotic properties
Аннотация
The article pays special attention to the enrichment of cottage cheese with probiotic cultures. Therapeutically significant level of content of probiotic microorganisms in cottage cheese determines its functional purpose. Currently, curd products with probiotic microorganisms are not sufficiently represented in the trade network, which actualizes the conduct of scientific research on the development of a line of such products. The choice of enriching cottage cheese with propionic acid bacteria is due to antagonistic properties, which are expressed in the suppression of the development of pathogenic and conditionally pathogenic microflora. Another important feature of them is the ability to produce vitamin B12, which is involved in the regulation of hematopoiesis, prevents the destruction of red blood cells and fatty degeneration of internal organs, and also provides a coating of nerve fibers with a myelin sheath. The article presents the results of studies of the microbiological and physico-chemical properties of the finished product, as well as those requiring energy purposes.
Автор
А. A. Mayorov
DOI
https://doi.org/10.48081/SYQA7450
Ключевые слова
in cottage cheese
probiotic microorganisms
functional nutrition
microflora
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: А. A. Mayorov Technologies for producing cottage cheese with probiotic properties // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - Р. 108-114. https://doi.org/10.48081/SYQA7450
Усовершенствование технологии послеуборочной переработки кукурузы с разработкой инновационного молотильного устройства
Аннотация
Одно из ведущих мест среди зерновых и кормовых культур занимает кукуруза. Из нее производят около 3500 видов продукции. Эта культура имеет большое значение как высоко энергетический корм для всех видов животных и птиц. В процессе производства зерна кукурузы наиболее трудоемким является сбор урожая – 60...80 % от общих трудозатрат. В последнее наиболее трудоемким этапом сбора кукурузы является обмолот початков, качество которого характеризуется двумя основными показателями – травмированием зерна и недомолотом початков. На данный момент разработано большое количество молотилок различных по принципам и технологическими схемами обмолота. Существующие молотилки имеют большую производительность и предназначены для обмолота значительных объемов початков кукурузы. Однако в структуре выращивания кукурузы значительное место занимают небольшие посевы в частном секторе. После сбора початков кукурузы их обмолачивают вручную или изготавливают разнообразные ручные и механические молотилки. Кроме того, в настоящее время, когда еще недостаточно изучена физическая природа процесса обмолота молотилками кукурузы и недостаточно разработана их теория, распределение молотилок по принципу обмолота ударом или перетиранием является не полным. В связи с этим в статье обоснована конструктивно-технологическая схема малогабаритной молотилки, обеспечивающей обмолот початков кукурузы в обертке при минимальном травмировании зерен. В результате теоретических исследований установлены рациональные значения конструктивно-технологических параметров разработанного молотильного устройства: влажность початков 12…22 %; частота вращения молотильного барабана 300…400 мин-1; высота зубьев 12…18 мм; шаг зубьев 3…8 мм..
Автор
З. Л. Хажметова*
Ю. А. Шекихачев
Л. М. Хажметов
Л. З. Шекихачева
DOI
https://doi.org/10.48081/ZBZR1008
Ключевые слова
кукуруза
початок
молотилка
обмолот
семена
травмирование
эффективность
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: З. Л. Хажметова*, Ю. А. Шекихачев, Л. М. Хажметов, Л. З. Шекихачева Усовершенствование технологии послеуборочной переработки кукурузы с разработкой инновационного молотильного устройства // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 115 - 130. https://doi.org/10.48081/ZBZR1008
Комплексный анализ современных аспектов инноваций и оценка перспектив технологий специализированнных молочных продуктов
Аннотация
В данной статье представлено оптимальные количество и качество пищевой продукции, а также оптимальная структура питания, обеспечивающие здоровье населения, составляют продовольственную безопасность страны. Данные постулаты нашли своё отражение в послании президента о продовольственной безопасности РК, где особо подчёркнута важность следующих направлений: - создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья. В данной статье также указано, что формирование здорового типа питания потребует: - развития фундаментальных и прикладных научных исследований, по медико-биологической оценке, безопасности новых источников пищи и ингредиентов, внедрения инновационных технологий, включающих био- и нанотехнологии, технологии органического производства пищевых продуктов и продовольственного сырья, наращивания производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов. Важным направлением государственной политики так же является совершенствование и развитие научно-технического сопровождения деятельности АПК, что нашло своё отражение в документе «О Стратегии научно-технологического развития Республики Казахстан», где в числе приоритетов указаны такие, как переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания.
Автор
А. Ж. Агибаева*
Н. Б. Гаврилова2
DOI
https://doi.org/10.48081/QXFM2104
Ключевые слова
молоко козье
специализированный молочный продукт
функциональные ингредиенты
исследования
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: А. Ж. Агибаева*, Н. Б. Гаврилова2 Комплексный анализ современных аспектов инноваций и оценка перспектив технологий специализированнных молочных продуктов // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 91 - 98. https://doi.org/10.48081/QXFM2104
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ В СЫРЬЕ НА РАБОТУ КАТАЛИЗАТОРА ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ
Аннотация
В статье описано возможное воздействие примесей, таких как соединения серы, азота, мышьяка, никеля, ванадия, кремния, содержащихся в используемом сырье на работу катализатора процесса гидроочистки нефтяных фракций. Представлены результаты эксперимента, в ходе которого рассматривалась установка гидроочистки в режиме получения гидроочищенного дизельного топлива. Указаны параметры, необходимые для оценки работы катализатора, к которым относятся средневзвешенная температура по реактору, расход смесевого сырья и индивидуальных компонентов, смесевое сырье и индивидуальные компоненты: содержание серы и азота, плотность, фракционный состав, содержание ароматических соединений, содержание примесей, бромное число и цетановое число. Исследовано влияние примесей в используемом сырье на кобальтмолибденовый катализатор TK-570. В работе отображены результаты экспериментальных испытаний по определению серосодержащих, азотсодержащих, металло-содержащих примесей, среднего содержания ароматических соединений в сырье, результаты определения фракционного состава сырья. Графически показано содержание азотсодержащих, серосодержащих примесей в сырье за период испытаний. С применением кинетической модели для кобальтмолибденового катализатора по данным нормализованной средневзвешенной температуры была определена его скорость дезактивации для оценки воздействия примесей, содержащихся в сырье.
Автор
Рахимова Зарина Жумаханкызы
Жапаргазинова Кульшат Хайруллаевна
DOI
https://doi.org/10.48081/TBYC5161
Ключевые слова
примеси в сырье
дезактивация катализатора
процесс гидроочистки
серосодержащие примеси
азотсодержащие примеси
металлосодержащие примеси
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Рахимова Зарина Жумаханкызы, Жапаргазинова Кульшат Хайруллаевна ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ В СЫРЬЕ НА РАБОТУ КАТАЛИЗАТОРА ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 187 - 195. https://doi.org/10.48081/TBYC5161
ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-2
Аннотация
В статье представлены составы ячеистых бетонов автоклавного твердения на основе золы-унос Экибастузской ГРЭС-2 и комплексной алюмосодержащей добавки. В статье присутствуют графики газобетонных изделий с алюмосодержащей добавкой и сравнение с обычным составом смеси, таблицы химических составов сырья, результаты испытаний на прочность, плотность и морозостойкость, приведены основные физико-механические характеристики сырьевых материалов и предлагаемых бетонов. Отходы от сжигания углей Экибастузского угольного бассейна составляют многие миллионы тонн ежегодно. Зола-унос, улавливаемая в электрофильтрах пыль, является одним из самых «популярных» объектов исследования в экологическом направлении, которому посвящены многие исследовательские работы в странах СНГ и за рубежом. Связано это с тем, что огромные массы отходов накапливаются вблизи мегаполисов, отчуждая дорогую пригородную землю с тенденцией нелинейного роста и существенно снижая рыночную ценность близлежащей земли и строений. Золоотвалы требуют огромных затрат на содержание отходов промышленности. Актуальностью этой статьи является решение экологических проблем региона, а также появляется возможность получения газосиликата при минимальном содержании в бетоне цемента, как самого дорогостоящего компонента.
Автор
Владимиров Д. В.
Булыга Л. Л.
Никифорова В. Г.
Ахметова А. А.
И. Менендес-Пидал
DOI
https://doi.org/10.48081/VYTH5824
Ключевые слова
зола-унос
ячеистый бетон
комплексная алюмосодержащая добавка
прочность
плотность
морозостойкость
Год
2022
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: Владимиров Д. В., Булыга Л. Л., Никифорова В. Г., Ахметова А. А., И. Менендес-Пидал ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-2 // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2022 - №1 - С. 142 - 154. https://doi.org/10.48081/VYTH5824
ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ ТРИГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ
Аннотация
В статье описан эксперимент по получению оксихлорида алюминия из гидроксида алюминия и соляной кислоты в лабораторных условиях. Рассмотрена возможность синтеза коагулянта из сырья различного качества. Описана схема и принцип работы лабораторной установки по для получения коагулянтов. В статье предоставлены результаты анализа полученных продуктов. Исследованы способы получения оксихлорида алюминия при единоразовом и дробном введении реагентов в реактор
Автор
С. Р. Масакбаева
А. В. Токарева
Р. М. Несмеянова
С. Ю. Ковтарева
DOI
https://doi.org/10.48081/HSPG3902
Ключевые слова
оксихлорид алюминия
основной хлорид алюминия
коагулянт
производство коагулянта
Год
2021
Номер
Выпуск 1
Для цитирования: С. Р. Масакбаева, А. В. Токарева, Р. М. Несмеянова, С. Ю. Ковтарева ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ ТРИГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ // Научный журнал «Наука и техника Казахстана» - 2021 - №1 - С. 6–12. https://doi.org/10.48081/HSPG3902